top of page

Företagstillställningar i herrgårdsmiljö

När man planerar en företagsdag vill man ha en kreativ miljö där man kan få igång bra samtal. Med ett strategiskt naturnära läge nära både Helsingfors och Borgå kan Savijärvi Gård erbjuda en plats där Ni kan förverkliga ett produktiv mötes, en energigivande kick off, en inspirerande konferens eller föreläsning.

Möte

Möten är viktiga för den sociala miljön i företaget.

Men för att de skall vara produktiva bör de vara välplanerade.

Hos oss får Ni dessutom en lugn miljö utan distraherande faktorer.

 

Kontakta oss så planerar vi Er mötesdag tillsammans.

Kick off

Det har blivit mera vanligt att man inleder ett nytt år efter semestrarna med en kick off, för att få en flygande start på ett nytt arbetsår.

Kick offen är ett effektivt sätt att ge energi till personalen, att få medarbetarna nöjdare och mer engagerade i sitt jobb.

Dessutom är kick off ett perfekt sätt att lära känna varandra och stärka sammanhållningen i gruppen, som i sin tur också ger positiva effekter på det dagliga arbetet.

Kontakta oss så planerar vi Er kick off tillsammans.

Föreläsning

För att hålla en lyckad föreläsning behövs lämpliga utrymmen och en miljö där man kan fokusera på föreläsningen.

Vi kan erbjuda Er en lugn miljö och flera olika utrymmen.

Kontakta oss så kan vi tillsammans planera Er föreläsning.

bottom of page