top of page

Homeopati / Homeopaattia 

Vad kan behandlas med homeopati?

De flesta sjukdoms tillstånd akuta och kroniska hos människor och djur kan behandlas.Vad är homeopati?

Homeopati är en medicinsk terapi som baserar sig på en upptäckt av den tyske läkaren och kemisten Samuel Hahnemann (1755-1843). Den bygger på principen: "liknande bör botas med liknande", dvs. om en substans framkallar en sjukdom hos en frisk person, så är det möjligt att med samma substans bota en liknande sjukdom hos en sjuk person.

För att kunna arbeta med ledning av denna regel, måste den blivande homeopaten förvärva speciella kunskaper dels om de homeopatiska läkemedlen, dels om patientens individuella lidande. Detta för att kunna välja ett läkemedel, som optimalt överensstämmer med patientens sjukdomsyttringar.

När Hahnemann publicerade sin upptäckt första gången 1810 i sin bok ”Organon, läkekonstens verktyg” kunde ingen ana, att homeopatin skulle överleva så många skiftande epoker inom medicinen.

Kontakta oss för hjälp

 Mitä voit hoitaa homeopatialla . Voit hoitaa lähes kaikki akuutit ja korooniset vaivat ihmisillä ja eläimillä.              

Mitä homeopatia on?

 Homeopatia on lääketieteellinen terapia joka perustuu saksalaisen lääkärin ja kemistin Samuel Hahnemannin (1755-1843)havaintoon. Sen perusta on "samankaltainen parantaa samankaltaista", eli jos jokin aine aiheuttaa terveessä ihmisessä oireita, niin samalla aineella on mahdollista parantaa samankaltaisia oireita sairaassa henkilössä.

Kun Hahnemann julkisti havaintonsa ensimmäistä kertaa vuonna 1810 kirjassaan "Organon, lääketieteen välineet" ei kukaan voinut aavistaa, että homeopatia säilyisi niin monesta vaihtelevasta lääketieteen eri aikakaudesta.

 

Ota meihin yhteyttä

bottom of page